BORDROLAMA HİZMETLERİ

Çalışanların personel ve özlük işlerine ait her türlü operasyonel işlemlerinin yürütülmesi, iş ve sosyal güvenlik hukuku, sosyal sigortalar yasaları çerçevesinde her türlü yasal raporlamanın e-bildirge vb. hazırlanması işleri; Çözüm Destek uzmanları tarafından yerine getirilerek sizin bu konudaki hem sorumluluğunuzu üstlenecek hem de enerjinizi kendi işinize odaklanmanızı sağlayacaktır.

Teknik Bordrolama Hizmeti kapsamında;
• Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişi,
• Bordro hazırlama, ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanması. Personele ait ücret bordrolarının kapalı zarflarla iletilmesi,
• Ücret ödemelerinin, insan kaynakları departmanının onayından sonra çalışanların hesaplarının bulunduğu bankanın formatlarına uygun olarak sistem üzerinden disket formatında veya veri transferi yolu ile iletilmesi veya havalelerin internet üzerinden yapılması,
• İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi. İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, tasarruf bilgileri, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması. İşten çıkış işlemleri sırasında personele imzalatılması gereken ibraname, ihbarname gibi belgelerin hazırlanması,
• SSK, Çalışma Bölge Müdürlüğü, İŞKUR ve tüm Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
• İzin takibi, performans primleri, satış primlerinin takibi, raporlaması ve kayıtların tutulması,

• İnsan Kaynağı ile ilgili bilgilerin databasenin oluşturulması, şirketin veya İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adresleri ve firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterilerimizin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi,
• İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi,
• Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi,
• İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yapılması.